Право на пільги й компенсації розробника риби

11 травня 2019
30
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи мають право на щорічну додаткову відпустку або скорочений робочий час розробники риби, які працюють за низької температури та підвищеної вологості? Які ще пільги й компенсації передбачені для них?

Відповідь

Рішення про віднесення робіт, професій, посад до категорії із шкідливими і важкими умовами праці у кожному конкретному випадку приймають на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці за умовами праці (далі — атестація).

Онлайн-тести з перевірки знань

Як проводити атестацію, визначає Порядок (затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442) та Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41). Атестацію проводять у строки, визначені у колективному договорі підприємства, але не рідше разу на п’ять років.

СкачатиЗразок оформлення графіку проведення атестації робочих місць за умовами праці

Право на щорічну додаткову відпустку визначають за Списками виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (затверджені постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290; далі — Списки).

Правом на скорочену тривалість робочого тижня користуються працівники, професії, посади, роботи та виробництва яких передбачає Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 № 163; далі — Перелік).

Щоб визначити право на пільги й компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, недостатньо керуватися лише показниками і критеріями умов праці.

Аби працівник отримав відповідну пільгу чи компенсацію за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, потрібно дотриматися таких умов:

  • своєчасно провести атестацію;
  • професія, посада, робота мають бути у відповідному Списку, Переліку;
  • право на певну пільгу чи компенсацію підтвердити за результатами атестації;
  • працівник має бути зайнятим на роботах, передбачених відповідним Списком, Переліком, необхідну тривалість робочого часу, визначену нормативним документом.

Якщо немає хоча б однієї із цих умов, працівник не матиме права на ту чи ту пільгу або компенсацію.

Професію розробника риби не передбачають ані Списки, ані Перелік. Визначити право на пільги й компенсації працівників, зайнятих розробленням риби, неможливо, адже у запитанні не вказано виробництво, професії працівників, дані про результати атестації.