Дозвіл від Держпраці на експлуатацію хроматографа

6 травня 2019
326
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи необхідно отримати дозвіл від Держпраці на експлуатацію хроматографа?

Відповідь

Щоб провести технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування), а також монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію технологічного устатковання поліграфічної промисловості та посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, роботодавцю необхідно отримати відповідний дозвіл від Держпраці (п. 1, 2 дод. 2; п. 6, 10 дод. 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107, у редакції постанови КМУ від 07.02.2018 № 48; далі — Порядок № 1107).

Скачайте Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2019

На безпосередню експлуатацію технологічного устатковання поліграфічної промисловості та посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, зокрема хроматографа, дозвіл від Держпраці не потрібний за наявності у роботодавця договору зі спеціалізованою організацією, роботодавець якої має дозвіл від Держпраці, наприклад, на технічне обслуговування технологічного устатковання поліграфічної промисловості та посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.

СкачатиДозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей зі стисненим, вибухонебезпечним та інертним газом входять до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці (п. 18 дод. 6 до Порядку № 1107). Йдеться про зберігання двох і більше балонів. Якщо роботодавець використовує один балон (наприклад з інертним газом) та цей балон, після того, як його використали, замінюють на новий, то й немає потреби у Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на зберігання балонів.

СкачатиДекларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

Головні статті у травні

Дозвіл від Держпраці на експлуатацію хроматографа
У № 5 "Довідника"Консультації фахівців, корисні поради та пам’ятки, аналіз законодавства
Зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків; Атестація робочих місць за умовами праці: які переліки скласти; З інвалідністю — за комп’ютер: чи проводити атестацію робочого місця та інші корисні матеріали, написані професіоналами.