Безоплатна видача молока працівникам, на робочих місцях яких виявлені хімічні речовини

16 квітня 2019
184
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи мають працівники право на безоплатну видачу молока, якщо за результатами атестації робочих місць встановлено, що виявлені на робочих місцях хімічні речовини не перевищують межі гранично допустимих концентрацій, дозволених санітарними нормами?

Відповідь

Молоко надається працівникам у разі зарахування їхніх робочих місць до категорії зі шкідливими умовами праці та включення таких робочих місць до Переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації. Такий перелік складається атестаційною комісією підприємства за результатами атестації робочих місць, проведення якої передбачено Порядком, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Порядок безоплатної видачі молока скасували, однак молоко видають. Чому так?

Відповідно до Гігієнічної класифікації праці, затвердженої наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248, шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи, а саме: гранично допустимі концентрації (ГДК), гранично допустимі рівні (ГДР).

Згідно з ГОСТ 12.1.005-88 гранично допустима  концентрація (ГДК) — це концентрація хімічних речовин або пилу, яка при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 год або іншої тривалості, але не більше 40 годин на тиждень, за час всього робочого стажу не може викликати захворювання або відхилення у стані здоров’я у процесі роботи або у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь.

Головні статті у квітні

Безоплатна видача молока працівникам, на робочих місцях яких виявлені хімічні речовини
У № 4 "Довідника"Консультації фахівців, корисні поради та пам’ятки, аналіз законодавства
Аптечка на підприємстві: як укомплектувати та зберігати; Атестація робочих місць за умовами праці: складаємо Карту умов праці; Як проводити інструктажі з охорони праці — повторний і позаплановий та інші корисні статті, написані професіоналами.

Якщо результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено, що хімічні речовини наявні на робочих місцях у межах ГДК, то такі робочі місця не включаються до Переліку робочих місць зі шкідливими умовами праці, що дає право на пільги і компенсації.

Отже, право на безкоштовну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів мають працівники у разі, якщо концентрація хімічних речовин на відповідних робочих місцях перевищує ГДК, що повинно підтверджуватися результатами атестації їхніх робочих місць.

Джерело: управління Держпраці у Полтавській області