Карта умов праці

7 квітня 2019
933
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як правильно скласти Карту умов праці?

Відповідь

Карта умов праці — документ, який узагальнює результати атестації робочих місць. На його підставі визначають гігієнічну оцінку умов праці на робочому місці, оцінюють стан технічного й організаційного рівня робочого місця, визначають працівникам пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці та розробляють заходи, щоб поліпшити умови праці. 
Атестацію проводять відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442; далі — Порядок № 442) та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41; далі — Методичні рекомендації).
 
Карту умов праці атестаційна комісія підприємства оформлює за формою, яку наведено у дод.2 до Методичних рекомендацій. Заповнюють Карту умов праці за Інструкцією щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць (затверджена Мінпраці та МОЗ від 30.11.1992 № 06-41-48). 
До Карти умов праці вносять дані з протоколів гігієнічних досліджень. Ще одним документом, без якого неможливо у повному обсязі оформити Карту умов праці, є фотографія робочого дня. На підставі цієї фотографії визначають тривалість дії шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу
Карту умов праці складають на кожне враховане робоче місце.