Вимірювання опору ізоляції електрообладнання

4 квітня 2019
3598
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можуть відповідальні особи підприємства самостійно вимірювати опір ізоляції електрообладнання? Чи потрібний дозвіл від Держпраці на виконання вимірювань параметрів електрообладнання напругою до 1000 В?

Відповідь

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання проводять атестовані лабораторії за програмами (методиками), які затвердив керівник споживача*. Похибки вимірювань і вимоги до параметрів випробних напруг мають відповідати державним стандартам та нормативним документам. Результати перевірки, вимірювання та випробування потрібно оформити протоколами або відповідними актами. Ці документи зберігають разом із паспортами електрообладнання (п. 13.5 розд. VII Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258).

*  Керівник споживача — посадова особа, що здійснює загальне керівництво господарською або виробничою діяльністю споживача
(юридичної або фізичної особи, яка використовує електричну енергію, щоб забезпечити потреби власних електроустановок, на підставі договору).

Щоб провести повірку засобів вимірювальної техніки, науковим метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно отримати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (ст. 18 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII).
Роботодавець зобов’язаний отримати Дозвіл від Держпраці на проведення технічного огляду, випробування, експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання напругою понад 1 кВ (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), (п. 1 дод. 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107; далі — Порядок № 1107). Якщо підприємство отримало такий Дозвіл, то його відповідальні посадові особи мають право проводити технічний огляд електрообладнання.

Порядок № 1107 передбачає необхідність отримання Дозволу від Держпраці на технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування лише електрообладнання напругою понад 1000 В.