Чи вказувати у переліку газонебезпечних місць приміщення, де розміщені ресивери з воднем

6 березня 2019
73
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи обов’язково у переліку газонебезпечних місць, а також приміщень зі шкідливими речовинами вказувати приміщення, де розміщені ресивери з воднем?

Відповідь

На підприємстві має бути перелік усіх газонебезпечних місць, а також приміщень, зокрема підземних споруд, зі шкідливими речовинами. Його затверджує керівництво підприємства (структурного підрозділу). Біля входу до таких приміщень необхідно вивісити знаки безпеки, щоб попередити про наявність шкідливих речовин і про можливість пожежі та вибуху (п. 1.26 гл. 1 розд. ІV Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджені наказом Міненерговугілля від 02.12.2013 № 892; НПАОП 0.00-1.69-13).

Скачайте: Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

Більш детально вимоги до газонебезпечних робіт та місць визначає Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт (затверджена Держгіртехнаглядом СРСР від 20.02.1985; НПАОП 0.00-5.11-85).

На підприємстві по кожному цеху (виробництву) необхідно розробити перелік газонебезпечних робіт (далі — Перелік). У цьому документі потрібно окремо вказати газонебезпечні роботи:

  • І група — виконують із оформленням наряду-допуску;
  • ІІ група — виконують без оформлення наряду-допуску, але з обов’язковою реєстрацією таких робіт перед їх початком у відповідному журналі;
  • ІІІ група — обумовлені необхідністю ліквідувати або локалізувати можливі аварійні ситуації.

Перелік розробляють начальники цехів (установок, відділень за безцехової структури), узгоджують виробничий (технічний, виробничо-технічний) відділ, аварійно-рятувальна служба, служба техніки безпеки та затверджує головний інженер.

У Переліку необхідно вказати (п. 1.9 НПАОП 0.00-5.11-85):

  • цех (установку, відділення за безцехової структури);
  • місце і характер роботи, можливі шкідливі та небезпечні виробничі фактори під час її виконання;
  • категорію виконавців (виробничий персонал, газорятівники або члени добровільних газорятівних дружин);
  • основні заходи, що забезпечують безпеку виконуваних робіт.

Цей документ потрібно періодично не рідше ніж раз на рік, переглядати та перезатверджувати (п. 1.7-1.8 НПАОП 0.00-5.11-85).