Визнання нещасного випадку не пов’язаним із виробництвом

22 лютого 2019
3916
Середній бал: 5 із 5

Запитання

За яких обставин нещасний випадок визнають не пов’язаним із виробництвом?

Відповідь

У разі нещасного випадку на виробництві потерпілий у подальшому має право отримати від роботодавця та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідні виплати.

СкачатиАкт про нещасний випадок невиробничого характеру

СкачатиАкт про нещасний випадок невиробничого характеру зразок заповнення

Поняття нещасного випадку та порядок дій у разі його настання визначає Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професіональних захворювань і аварій на виробництві затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі – Порядок № 1232).

Пунктом 16 Порядку визначено обставини, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом. Це, зокрема:

  • перебування за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;
  • використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних засобів, устаткування, інструментів, матеріалів тощо, які належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності, що підтверджено  відповідними висновками);
  • погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), що підтверджено відповідним медичним висновком, якщо це не пов’язано із застосуванням таких речовин у виробничому процесі чи порушенням вимог щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, до настання нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору;
  • алкогольне, токсичне чи наркотичне сп'яніння, не зумовлене виробничим процесом, що стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин  його настання, що підтверджено відповідним медичним висновком;
  • вчинення  кримінального  правопорушення, що встановлено обвинувальним  вироком  суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами;
  • природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство, що підтверджено  висновками  судово-медичної експертизи та/або відповідною постановою про закриття кримінального провадження.

Визнання нещасного випадку не пов’язаним із виробництвом Якщо ви хочете дізнатися, наскільки гарно орієнтуєтеся у сфері охорони праці, пройдіть швидкий тест.

Перевірте свої знання з охорони праці