Чергова атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві

12 лютого 2019
1008
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як часто необхідно проводити чергову атестацію робочих місць за умовами праці на підприємстві?

Відповідь

Необхідність проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві зумовлена наявністю виробництва (технологічні процеси, обладнання, сировина, продукція), що є потенційним джерелом шкідливих і небезпечних факторів, які можуть заподіяти шкоду здоров’ю працівників зараз чи в майбутньому. Тому вкрай важливою є правильна організація проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Скачатизразок оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці на невеликих підприємствах

Скачатизразок оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці на великому підприємстві

Атестація робочих місць передбачає:

  • установлення факторів і причин виникнення несприятливих  умов праці;
  • санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на  робочому місці;
  • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
  • установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та  її характеру за гігієнічною класифікацією;
  • обгрунтування  віднесення  робочого місця до категорії із шкідливими (особливо  шкідливими),  важкими  (особливо важкими) умовами праці;
  • визначення  (підтвердження)  права  працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
  • складання переліку робочих  місць,  виробництв,  професій  та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
  • аналіз реалізації технічних  і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки

Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 № 442, визначено, що атестація проводиться атестаційною комісією, склад  і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Пройдіть швидкий тест для перевірки своїх знаннь з охорони праці

Перевірте свої знання з охорони праці