Перенесення строків проведення планової перевірки щодо використання коштів ФСС

25 січня 2019
664
Середній бал: 5 із 5

Запитання

У яких випадках можна перенести строки проведення планової перевірки щодо використання коштів Фонду соціального страхування?

Відповідь

Одним із основних завдань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) є контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду (п. 7 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105).

Перевірки страхувальників по коштах Фонду здійснюють у частині правильності їх використання на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, у суб’єктів малого підприємництва, які використовують працю найманих працівників.

Інструкція про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 29 (далі — Інструкція № 29) регулює порядок проведення перевірок страхувальників.

Крім того, задля проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, спричиненим умовами праці, запроваджено перевірки страхувальників страховими експертами, які діють відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.12.2011 № 63 (далі — Положення № 63).

Розділи V та VI Положення № 63 визначають порядок перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи у суб’єктів господарювання.

СкачатиПлан комплексних перевірок на 2019 рік

Планові перевірки здійснюють за графіками проведення перевірок. Періодичність проведення планових перевірок встановлюють згідно п. 6.6 Положення № 63.

Поняття «перенесення строків проведення планової перевірки» в інструкції № 29 не передбачено. Втім, за умови наявності поважних причин, як хвороба, відпустка, відрядження, тощо, керівника страхувальник має надіслати листа до органу Фонду з проханням перенести строк перевірки і викласти причини неможливості її проведення.

Пунктом 5.7 Положення № 63 передбачено, що за наявності поважних причин страховому (головному страховому) експерту дозволяється переносити строк виконання окремих запланованих робіт за узгодженням із керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Планову перевірку проводять за умови письмового повідомлення керівника підприємства (рекомендованим листом чи телефонограмою або під розписку керівнику чи головному бухгалтеру чи іншій уповноваженій керівником особі) в термін не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня її проведення. Фонд отримує поштове повідомлення про вручення підприємству або підприємцеві такого рекомендованого листа, у якому зазначено дату його отримання. Законодавство України про соціальне страхування та інші нормативно-правові документи відеофіксацію процесу перевірки не передбачають.

У випадку недопущення до перевірки посадових осіб Фонду складають акт про відмову від допуску до перевірки у довільній формі, який вручають уповноваженій особі під розписку або направляють рекомендованим листом.

Крім того, за недопущення або перешкоджанню проведенню перевірки, подання роботодавцем недостовірних відомостей або порушення порядку використання ним коштів Фонду передбачені санкції у вигляді зупинення виплат з Фонду (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закону № 1105).

З 01.01.2015 Закон № 1105 викладено у новій редакції у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77.

Ч. 2 ст. 12 Закону № 1105 визначено, що на відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем відомостей щодо отримання коштів Фонду та дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Отже, згідно з чинним законодавством Фонд не є органом державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Лист Фонду соціального страхування України від 12.03.2018 року № 6-29-794

Перенесення строків проведення планової перевірки Зверніть увагу! Листи центральних органів виконавчої влади мають лише інформативний характер і не встановлюють правових норм.