Комісія з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

25 січня 2019
4162
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яким основним вимогам має відповідати комісія з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві?

Відповідь

Законом України «Про охорону праці», а саме ст. 18 визначено, що працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання і перевірку знань із питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі аварії.

Порядок проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, (далі — Типове положення).

На відміну від навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання орієнтоване на підготовку до безпечного виконання робіт із підвищеною небезпекою або тих, де є потреба у професійному доборі. Так, працівники, зайняті на роботах, що входять до Переліку робіт з підвищеною небезпекою (затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15) та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі (затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121), проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП).

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і навчальним центром. (п. 4.2 Типового положення).

Рівень знань з питань охорони праці на підприємстві перевіряє спеціальна комісія, склад якої затверджується наказом/розпорядженням роботодавця. Головою комісії з перевірки призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці.

СкачатиПротокол перевірки знань з охорони праці

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Крім того, представництво усіх членів профспілки (або профспілок), які діють на підприємстві, та уповноважених із питань охорони праці у складі комісії передбачено з метою захисту прав працівників, зокрема в частині проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці.

Основні вимоги до комісії з перевірки знань:

  • Комісія вважається правочинною, якщо: до її складу входять не менше трьох осіб.
  • Всі члени комісії, як посадові особи, повинні пройти навчання та перевірку знань із питань охорони праці згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці. Водночас у Типовому положенні не закріплено вимогу щодо навчання членів комісії НПАОП, перевірку знань за якими здійснюють. Проте не виключено можливість і доцільність залучення до складу комісії осіб, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних НПАОП.

На основі Типового положення на підприємстві розробляють і затверджують відповідне локальне положення — Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві.

 

СкачатиПоложення про навчання з питань охорони праці на підприємстві

Цей документ визначає порядок організації та проведення інструктажів, навчання (спеціального навчання), перевірки знань працівників з охорони праці, допуску до робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві. При його розробленні потрібно враховувати специфіку виробництва та вимоги галузевих і міжгалузевих НПАОП. Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві має бути затверджене наказом керівника

Лист від 06.04.2017 року № 4009/4.3/4.4-ДП-17 Департаменту з питань праці Державної служби України

Комісія з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві Зверніть увагу! Листи центральних органів виконавчої влади мають лише інформативний характер і не встановлюють правових норм.