Що робити, якщо працівник навчального закладу відмовляється від медогляду

23 січня 2019
1511
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна відсторонити працівника навчального закладу від роботи за відмову проходити медичний огляд?

Відповідь

Періодичні медичні огляди проводиться для того, аби своєчасно виявити ранні ознаки гострих і хронічних профзахворювань (отруєнь), загальних та зумовлених умовами праці захворювань. Періодичні медичні огляди забезпечують постійний моніторинг стану здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Обов’язок відсторонення працівника від роботи, у разі якщо працівник відмовляється або ухиляється проходити обов’язкові медичні огляди, передбачений ст. 46 Кодексу законів про працю України; (Далі — КЗпП). У випадку відсторонення працівника від роботи дія трудового договору не припиняється, але до виконання своїх посадових обов’язків його не допускають. Протягом часу відсторонення від виконання посадових обов’язків оплата не зійснюється.

Ч. 3 ст. 17 Закону про охорону праці визначено, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки, роботодавець, за своєю ініціативою, зобов’язаний забезпечити позачерговий медичний огляд такого працівника.

Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам (затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 № 559) передбачено, що працівники дошкільних і навчальних закладів обов’язково мають проходити профілактичні медичні огляди.

СкачатиЗаключний акт за результатами періодичних медичних оглядів

Роботодавець має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється проходити обов’язковий медичний огляд, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати (п. 3.9 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246).

Працівники дошкільних і навчально-виховних закладів, діяльність яких може спричинити поширення інфекційних захворювань, мають проходити обов’язкові попередні медичні огляди (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди (ч. 2 ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII; далі — Закон № 4004).

СкачатиАкт (визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду)

Роботодавець згідно з чинним законодавством відповідає за організацію і своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без необхідного медичного висновку (ч. 4 ст. 26 Закону № 4004).

СкачатиСписок працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам

Працівників, які без поважних причин не пройшли у встановлений строк обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, відсторонюють від роботи й можуть притягти до дисциплінарної відповідальності (ч. 5 ст. 26 Закону № 4004).

СкачатиНаправлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника

За порушення трудової дисципліни до працівника можна застосувати лише один із таких заходів стягнення — догану або звільнення (ч. 1 ст. 147 КЗпП).

У разі якщо роботодавець застосовує до працівника захід дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення, то таке звільнення відбувається згідно п. 3 ст. 40 КЗпП.