Як визначити, хто має право на безплатне молоко

9 листопада 2018
608
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Порядок безоплатної видачі молока скасовано. Чи повинні тепер роботодавці видавати працівникам безоплатно молоко або інші рівноцінні харчові продукти?

Відповідь

КМУ розпорядженням «Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства» від 18.12.2017 № 1022-р. скасував, зокрема, Порядок безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці. Однак це не означає, що скасували самі пільги за шкідливі умови праці.

Частини 1, 2 та 4 ст. 153 Кодексу законів про працю України (КЗпП) визначають, що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюють безпечні та нешкідливі умови праці. Це — обов’язок власника або уповноваженого ним органу:

«Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників».

Хто має право на безплатне молоко Як складають санітарно-гігієнічну характеристику умов праці

На роботах із шкідливими умовами праці працівникам мають безоплатно видавати за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти (ст. 166 КЗпП).

Про те саме йдеться й у Законі про охорону праці:

«Працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються, зокрема, молоком або рівноцінними харчовими продуктами та мають право на інші пільги та компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.» (ч. 1 ст. 7).

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248) визначають, що шкідливим є стан умов праці, за яких рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

СкачатиПокажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2018

Чи видавати працівникам безоплатно молоко або інші рівноцінні харчові продукти, як і раніше, вирішують на підставі результатів лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях або атестації робочих місць за умовами праці.

Як організувати видачу молока на підприємстві

Тож роботодавець забезпечує працівників безоплатно молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами в достатній кількості для відновлення функціонального стану організму, здоров’я працівника, підтримання високого рівня працездатності та профілактики професійних захворювань. Також за законодавством він може за власні кошти додатково закріпити колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникам пільги і компенсації, не передбачені законодавством (ч. 3 ст. 7 Закону про охорону праці).

Водночас зауважимо, що відповідно до пп. 12 п. 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України (затверджене постановою КМУ від 25.03.2015 № 267) затверджувати, зокрема, санітарні правила та норми у сфері охорони праці — це повноваження МОЗ.