Тривалість робочого дня перукаря психоневрологічного інтернату

16 лютого 2017
499
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працюю перукарем у психоневрологічному інтернаті (чоловічому). До моїх обов’язків входить бриття та стрижка ходячих та лежачих хворих. Це безпосередній контакт із хворими. Скільки годин має тривати робочий день?

Відповідь

Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, встановлена скорочена тривалість робочого часу не більш як 36 годин на тиждень (ст. 51 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 (далі — Перелік).

Згідно з розділом 32 «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» (підрозд. «Психіатричні (психоневрологічні), геріатричні, нейрохірургічні, наркологічні лікувально-профілактичні установи та заклади, відділення, палати та кабінети, а також установи (відділення) соціального захисту населення психоневрологічного та геріатричного типу») Переліку тривалість робочого тижня перукаря (перукаря-модельєра 1 і 2 класу), який безпосередньо обслуговує хворих, становить 36 годин на тиждень.

Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 № 122, встановлено, що скорочену тривалість робочого часу, згідно з зазначеною в Переліку тривалістю, встановлюють працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий у шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Скорочену тривалість робочого тижня встановлюють колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

Відповідно до частини 1 статті 52 КЗпП при п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначають правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, з додержанням установленої тривалості робочого тижня (ст. 50 і 51).

На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюють шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При тижневій нормі 36 годин тривалість щоденної роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 6 годин.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлює власник або уповноважений ним орган спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням із місцевою виконавчою радою.