Процедура накладення штрафу за порушення трудового законодавства

25 жовтня 2018
170
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Який механізм накладення штрафу за порушення законодавства про працю?

Відповідь

Загальновідомо, що за порушення законодавства про працю передбачені штрафи. Їх розмір залежить від виду порушення та низки інших факторів. Однак у роботодавців виникає закономірне питання щодо того, яка процедура накладення штрафу. 

На підставі чого можуть бути накладені штрафи:

  • рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;
  • акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади;
  • акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

Зверніть увагу! 

У разі надходження від суб'єкта господарювання або роботодавця, щодо якого порушено справу, обґрунтованого клопотання про відкладення її розгляду, строк розгляду справи може бути продовжений уповноваженою посадовою особою, але не більше ніж на 10 днів.

Про розгляд справи уповноважені посадові особи письмово повідомляють суб’єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за 5 днів до дати розгляду. Таке повідомлення може відбутися:

  • рекомендованим листом чи телеграмою;
  • телефаксом;
  • телефонограмою;
  • шляхом вручення повідомлення їх представникам.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Дізнайтеся, що робити, якщо керівник не реагує на ваші приписи

На підставі акта уповноважена посадова особа за результатами розгляду справи складає постанову про накладення штрафу. Така постанова складається у двох примірниках один з яких залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий – надсилається протягом 3 днів суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або видається його представникові.

Ви маєте це знати!


Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб'єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу.

При цьому роботодавець завжди може оскаржити постанову про накладення штрафу у судовому порядку.

Як стягуються не сплачені у добровільному порядку штрафи:

Існує декілька способів стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів. Зокрема, це відбувається:

  • у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;
  • у судовому порядку територіальними органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;
  • органами державної виконавчої служби.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Детальніше про всі види відповідальності за порушення вимог з охорони праці читайте у статті з Довідника