Відповідальність за невідповідність найменування професії і посади працівника зазначеним у Класифікаторі

18 жовтня 2018
323
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи може інспектор праці при проведенні інспекційних відвідувань дослідити питання щодо внесення до трудової книжки відомостей про роботу?

Відповідь

Наказом Мінсоцполітики «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18.08.2017 р. № 1338 затверджено, форму акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю (далі – Акт).

Формою Акта передбачена можливість дослідження питання дотримання вимог ч. 4 ст. 48 КЗпП, відповідно до якої до трудової книжки заносяться відомості про:

  • роботу;
  • заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації.

Відповідальність за невідповідність найменування професії і посади працівника зазначеним у Класифікаторі Про проступки інспекторів праців, які «врятують» підприємства від необґрунтованих штрафів, дізнайтеся зі статті Які помилки представників Держпраці під час інспекції вам на руку?

Крім того, п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» (далі – Інструкція), передбачено, що у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства.

Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу.

У графі 3 пишеться: «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду.

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій», тощо.

Отже, при проведенні інспекційних відвідувань (невиїзних інспектувань) інспектор праці може дослідити питання щодо внесення до трудової книжки відомості про роботу, зокрема дотримання п. 2.14 Інструкції.

Нагадуємо!

Згідно з абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати.

Таку позицію висловила Держпраці у своєму листі від 24.09.2018 р. № 4501/4/4.3-зв-18.