Працівник не відпрацював робочий рік: чи надавати йому щорічну відпустку?

14 лютого 2017
102
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна надавати щорічну відпустку (за ненормований робочий день, за шкідливі умови праці, за особливий характер праці) повністю, якщо працівник не відпрацював робочий рік?

Відповідь

Можна надавати в окремих випадках.

Додаткову відпустку надають пропорційно до фактично відпрацьованого часу. До розрахунку часу, що дає працівникові право на додаткову відпустку, включають дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими і важкими умовами праці не менше ніж половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад (п. 9, 10 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, та п. 7, 8 Порядку застосування списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці від 30.01.1998 № 16).

Право працівника на щорічні основну й додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після спливу шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві (ч. 5 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР). Цією ж статтею визначено категорії працівників, яким за їхнім бажанням щорічні відпустки надають повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи у перший рік роботи на цьому підприємстві.

У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами роботодавець зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну й додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на цьому підприємстві у поточному робочому році (ст. 180 КЗпП).

В інших випадках надання щорічної додаткової відпустки повної тривалості до закінчення робочого року буде неправомірним.