Терміни застосування дисциплінарного стягнення за проступок

27 вересня 2018
126
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Ким і в які терміни застосовується дисциплінарне стягнення за проступок?

Відповідь

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягення догана або звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Детальніше про всі види відповідальності за порушення вимог з охорони праці читайте у статті з Довідника

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після того, як проступок було виявлено, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без врахування часу звільнення працівника від роботи у звязку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Терміни застосування дисциплінарного стягнення за виявлення проступку Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати:

  • ступінь тяжкості вчиненого проступку;
  • заподіяну ним шкоду;
  • обставини, за яких вчинено проступок;
  • попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Порядок зняття дисциплінарного стягнення визначено в ст. 151 КЗпП.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством (гл. XV КЗпП).

За інформацією Управління Держпраці у Xмельницькій області