Зарахування до пільгового стажу періоду роботи у 80–90 роках

26 вересня 2018
151
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи зараховується до пільгового стажу період роботи у 80–90 роках, про який у трудовій книжці записано як «учень гальваніка»?

Відповідь

Відповідно до «Порядку застосування затверджених постановою Ради Міністрів СРСР Списків виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах» (згідно з розясненням Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 02.04.76 р. № 5/8) учні індивідуально-бригадного навчання користуються правом на відповідну пенсію лише в тих випадках, якщо Списками були передбачені виробництва (роботи) та цехи без перелічення конкретних професій.

1 серпня 1992 року ухвалено постанову КМУ № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», яка врегулювала відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці. Згідно з цією постановою, а також на підставі змін, внесених наказом Держстандарту України від 15.04.2002 № 230 до додатка «В» Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27.07.95 № 257, періоди роботи працівників за похідними професіями, зокрема утвореними за допомогою похідного слова «учень», можуть зараховуватись до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Відповідні умови праці працівників мають обовязково підтверджуватись результатами атестації робочих місць (у цьому разі саме робочого місця учня) впродовж повного робочого дня (не менш ніж 80%), установленого для такого виробництва, робіт, професій та посад.

Пільгова пенсія у 2018 році Про те, чи мають нині право на пільгову пенсію ренгенлаборанти та як визначають право на пільгову пенсію за роботу з пестицидами у сільському господарстві – читайте у статті з Довідника.

 За інформацією Управління Держпраці у Рівненській області