Збір інформації про шкідливі виробничі фактори для проведення атестації робочих місць

21 вересня 2018
130
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як правильно провести збір інформації про шкідливі виробничі фактори для проведення атестації робочих місць?

Відповідь

Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина та матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів (п. 1.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41).

Тобто шкідливі й небезпечні виробничі фактори на робочих місцях виникають, якщо є сировина і матеріали (напівфабрикати), продукти перероблення; фактори, на які впливає технологічний процес, — мікрокліматичні умови, а саме нагрівання, охолодження, електромагнітне випромінювання, а також шум, вібрація від роботи обладнання, системи вентиляції і очищування повітря, ручного й механічного інструменту тощо.

Гігієнічна класифікація умов праці Дізнайтеся більше про шкідливі і важкі умови праці

Отже, потрібно зібрати повну інформацію про шкідливі виробничі фактори, важкість і напруженість праці; використовуване обладнання, сировину, матеріали, які застосовують на підприємстві; проаналізувати результати попередніх вимірів шкідливих і небезпечних факторів, а також розглянути скарги працівників на умови праці.

На підприємствах, де є технологічний регламент, характеристику технологічного процесу можна отримати саме з цього документа. У ньому містяться дані про шкідливі виробничі фактори, які спричинив технологічний процес, та про їх основні джерела. Ці дані є підгрунтям, щоб чітко визначити шкідливі виробничі фактори на кожному  робочому місці, обсяг вимірів, а також критерієм щодо розмежування робочих місць та визначення робочих зон.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Важливо знати: Експертизи, пов’язані з безпекою праці: які бувають та коли проводять

Факторами, які також необхідно обовязково оцінити, є напруженість і важкість праці.

Визначення цих понять наведено у Державних санітарних нормах та правилах «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248).