Формування нормативно-інформаційної бази як етап організації проведення атестації робочих місць

20 вересня 2018
131
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як правильно сформувати нормативно-інформаційну базу для проведення атестації робочих місць?

Відповідь

На попередньому етапі голова атестаційної комісії розподіляє обовязки між її членами та складає графік проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Першим пунктом, вказаним у графіку є формування нормативно-інформаційної бази.

Необхідною нормативно-правову базою є: закони, постанови, накази, санітарні норми і правила, методична документація тощо з питань, що стосуються питання атестації робочих місць. Потрібно організувати їх вивчення всіма членами атестаційної комісії. Як правило, це контролює голова атестаційної комісії.

Також необхідно підготувати довідкову (інформаційну) базу для проведення атестації: документи від бухгалтерії, служби охорони праці, відділу кадрів штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази про забезпечення лікувально профілактичним харчуванням, надання додаткових відпусток, доплати за роботу із шкідливими умовами праці тощо. Члени атестаційної комісії мають ретельно з ними ознайомитися.

Чим загрожує непроведення атестації робочих місць за умовами праці Читайте також: Підстави для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Інформація у локальних документах повинна збігалася з фактичним станом справ на підприємстві. Якщо є розбіжності, то локальні документи потрібно упорядкувати саме на цьому етапі. Адже дані з них будуть основою для проведення атестації.