Періодичність звітування про наявність вакансій для осіб з інвалідністю

29 серпня 2018
30
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи повинен роботодавець щомісячно звітувати про наявність вакансій для осіб з інвалідністю?

Відповідь

Обов'язок підприємства щодо створення робочих місць для осіб з інвалідністю не передбачає обов'язку займатись пошуком осіб з інвалідністю для працевлаштування. 


Проте встановлено обов'язок підприємств подавати форму № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.
Обов'язок підприємств подавати центрам зайнятості дані про наявність вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю саме щомісяця був встановлений Законом України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. № 803-XII, який втратив чинність 1 січня 2013 року, а тому вже не застосовується.

Звітування про наявність вакансій для осіб з інвалідністюЯк медико-соціальна експертна комісія встановлює непрацездатність, інвалідність та професійне захворювання дізнаєтеся зі статті у Довіднику.

Тож, якщо починаючи з липня 2013 року роботодавець одноразово подав до центру зайнятості звітність про наявність вакансії для працевлаштування осіб з інвалідністю у строк не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття такої вакансії та не відмовив безпідставно у працевлаштуванні особі з інвалідністю, тоді він вважається таким, який вжив залежні від нього заходи, передбачені законодавством, для недопущення правопорушення.