Як бути, якщо запис у трудовій книжці та у довідці – відрізняються?

24 серпня 2018
24
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи правильно видана довідка про роботу працівника на підприємстві, якщо у трудовій книжці зазначається звільнення за власним бажанням згідно зі ст. 38 КЗпП, а у довідці вказано, що працівника звільнено у зв'язку зі станом здоров'я?

Відповідь

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на підприємстві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати (ст. 49 КЗпП).

За необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а за його відсутності – вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі її відсутності – облархівом.

Відповідність запису у довідці про роботу запису у трудовій книжці Якщо працівник має право на пенсію на пільгових умовах, до трудової книжки обов’язково необхідно внести запис про атестацію робочого місця на підтвердження цього права. 

Виправлені відомості про роботу, про переведення на іншу роботу, про нагородження та заохочення й інші мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження. У разі втрати наказу чи розпорядження або невідповідності їх фактично виконуваній роботі виправлення відомостей про роботу здійснюється на основі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці.

Враховуючи наведене вище, у довідці про роботу повинен бути запис, що відповідає запису у трудовій книжці.

Джерело інформації: Держпраці