Ознайомлення працівників з результатами атестації робочих місць

3 серпня 2018
1037
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які робочі місця підлягають обов’язковій атестації робочих місць, і чи потрібно при прийомі на роботу знайомити працівників з результатами атестації?

Відповідь

Обов’язковій атестації підлягають всі робочі місця підприємства. 

Згідно з п. 1 Порядку атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442, атестація проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання. Атестацію організують, якщо технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Якщо результати лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях є позитивними, атестувати такі робочі місця в подальшому не потрібно. При цьому, роботодавець протягом усього часу роботи працівника повинен забезпечувати належні умови праці на робочому місці.

Відповідно до ст. 29 Кодексу законів про працю України перед фактичним допуском працівника до робочого місця роботодавець зобов’язаний проінформувати його під розписку про результати атестації робочого місця, права на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

Класифікація шкідливих і важких умов праці Актуальне за темою: Робота із шкідливими умовами праці у відрядженні: як застосувати матеріали атестації робочих місць

Джерело інформації: Держпраці