Служба охорони праці в апаратах об’єднань підприємств

2 серпня 2018
65
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно створювати службу охорони праці в апаратах об’єднань підприємств?

Відповідь

Єдиний порядок організації охорони праці в Україні встановлено Законом України «Про охорону праці» (далі – Закон).

З метою створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі безпечних умов праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці роботодавець забезпечує функціонування на підприємстві системи управління охороною праці. Також він створює відповідні служби та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання (ст. 13 Закону).

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець зобов’язаний створити службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, котрий забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Служба з охорони праці в апаратах об’єднань підприємств Які зміни внесли до Типового положення про службу охорони праці

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

Нещасний випадок з працівником вдома у вихідний день: обов'язки роботодавця Читайте за темою: Суміщення функцій служби охорони праці: коли дозволено, а коли — ні

Якщо на підприємстві працює менше 20 осіб, для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Відповідно до ст. 36 Закону повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об’єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об’єднання. Для виконання делегованих об’єднанням функцій в їх апаратах створюються служби охорони праці.

Враховуючи зазначене, служби з охорони праці в апаратах об’єднань підприємств створюються для виконання окремих повноважень в галузі охорони праці, делегованих підприємствами, що входять у відповідні об’єднання, і можуть здійснюватися компетентними зовнішніми службами.

 Джерело – лист Держпраці від 31.05.2018 р. № 2619/3/4.4-зв-18. Нагадуємо, що листи Держпраці не встановлюють норм права та мають інформативний характер.