Чи можна уникнути штрафу, усунувши порушення законодавства про працю до інспекційного відвідування

25 липня 2018
82
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи накладються штрафні санкції, якщо роботодавець до початку інспекційного відвідування виплатить звільненому працівнику належну йому компенсацію за всі дні невикористаної відпустки?

Відповідь

Відповідно до ст. 83 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Законодавцем встановлено, що при звільненні працівника виплата підприємством усіх сум, що йому належать, здійснюється в день звільнення (ст. 116 КЗпП). Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, які мають бути виплачені працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити йому безпосередньо перед виплатою.

У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП України, при відсутності спору щодо їх розміру підприємство повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Дізнайтеся, що робити, якщо керівник не реагує на ваші приписи

Адміністративне стягнення за порушення законодавства про працю може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

Усунення порушення законодавства про працю припиняє його дію, строки для застосування адміністративного стягнення відлічуються з дати вчинення правопорушення.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП України тягне за собою накладення штрафу на юридичну та фізичну особу – підприємця, який використовує найману працю, у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Чи звільняє від штрафу негайне усунення виявленого порушення? Які помилки представників Держпраці під час інспекції вам на руку?

Зазначені штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабміном.

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення затверджений постановою КМУ від 17.07.2013 р.  509.

Процедура здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю визначена Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 29 Порядку заходи з притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Таким чином, у разі самостійного усунення роботодавцем до початку інспекційного відвідування порушення законодавства про працю щодо виплати компенсації за всі дні невикористаної відпустки в день звільнення з дотриманням вимог ст. 117 КЗпП України цей факт буде врахований уповноваженою особою при прийнятті рішення про розгляд справи про накладення штрафних санкцій.

Джерело – лист Держпраці від 07.05.2018 р. № 3571/4.1/4.1–ДП–11 Нагадуємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають інформативний характер та не встановлюють правових норм.