Тривалість чергування сторожів та охоронців

13 липня 2018
408
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як встановлюють тривалість чергування сторожів та охоронців?

Відповідь

Чергування – це перебування працівника на підприємстві у відповідності до письмового наказу (розпорядження) керівника підприємства (уповноваженої ним особи) для здійснення покладених на нього завдань, що належать до кола його посадових обов’язків за трудовим договором.

Тривалість чергування може становити не більше  24 годин (у разі цілодобового чергування). Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень ст. 50 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП), а згідно зі статтею 70 КЗпП тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не меншою за 42 год.

При змінних роботах працівники чергуються у змінах рівномірно в порядку, встановленому Правилами внутрішнього трудового розпорядку (ст. 58 КЗпП), а тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою за подвійну тривалість часу роботи в попередній зміні (включно із часом перерви на обід).

Оскільки за умовами виробництва для охоронників та сторожів можливе недотримання встановленої щоденної або тижневої тривалості робочого часу, для них запроваджують підсумований облік робочого часу.

Робота у вихідні та святкові дні Вас також може зацікавити:

Вибір суб’єктом господарювання режиму праці залежить від специфіки його виробничої діяльності. Режим потрібно погодити з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства та визначити в установленому порядку в колективному (трудовому) договорі.

У ході розслідування випадків смерті, спеціальна комісія в обов’язковому порядку вивчає фактичні умови праці, у тому числі наявність на робочому місці небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та факторів важкості чи напруженості трудового процесу, які у свою чергу, пов’язані з графіком роботи.

За інформацією фахівців Головного управління Держпраці у Луганській області