Спеціальне навчання працівників підприємства стороннім фахівцем за цивільно-правовим договором

15 грудня 2020
363
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи може підприємство залучити для проведення спеціального навчання працівників стороннього фахівця на умовах цивільно-правового договору для виконання певної роботи?

Відповідь


Так
, може.

Заборони залучати до роботи у комісії з перевірки знань із питань охорони праці (далі — комісія) осіб (наприклад викладачів охорони праці) за цивільно-правовим договором немає у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Держпраці від 26.01.2005 № 15.

Перевірку знань працівників із питань охорони праці на підприємстві здійснює комісія підприємства. Її склад затверджує наказом (розпорядженням) роботодавець. Головою комісії призначають керівника підприємства або його заступника.