Ознайомлення робітників з гіпотетично можливими шкідливими виробничими факторами

23 червня 2018
149
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно під час проведення інструктажів з питань охорони праці знайомити працівників з гіпотетично можливими шкідливими виробничими факторами?

Відповідь

Працівників необхідно інформувати про наявні, а не гіпотетично можливі шкідливі виробничі фактори.

Роботодавець під час укладання трудового договору зобов’язаний проінформувати працівника під розписку про умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та про можливі наслідки впливу цих факторів на здоров’я працівника (ст. 5 Закону про охорону праці).

Якщо така інформація не була надана чи невірно записана у трудовій, то працівник може звернутися до суду для встановлення факту роботи зі шкідливими та важкими умовами праці.

На це вказує і КЗпП: до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто (п. 1 ст. 29 КЗпП). 

Зверніть увагу!

Необхідно інформувати працівників, окрім шкідливих, і про небезпечні виробничі фактори. Щодо небезпечних факторів, наприклад, таких, як рухомі частини машин і механізмів, то можливість ураження електричним струмом, падіння з висоти тощо — це гіпотетично можливі фактори, про наявність яких також необхідно інформувати працівників.