Підстави проведення інспекційних відвідувань

3 квітня 2018
124
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які підстави проведення інспекційних відвідувань передбачені у законодавстві?

Відповідь

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295 (далі – Порядок № 295). Такий контроль здійснюють у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспектори з праці:

  • Держпраці та її територіальних органів;
  • виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад із питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин (п. 2 Порядку № 295).

Важливо знати!

Контрольні повноваження інспектора праці підтверджується службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Держпраці.

У пункті 5 Порядку № 295 наведено такі підстави проведення інспекційних відвідувань:

  • звернення працівника про порушення щодо нього законодавства про працю;
  • звернення фізичної особи, щодо якої порушили правила оформлення трудових відносин;
  • рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань із питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежує законодавство, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 п. 5 Порядку № 295;
  • рішення суду, повідомлення правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;
  • повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю) про виявлені під час виконання ними контрольних повноважень ознаки порушення законодавства про працю;
  • інформація Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України;
  • інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлені під час громадського контролю за дотриманням законодавства про працю.

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт. Якщо були виявлені порушення законодавства про працю – інспектор складає припис про їх усунення.

Зверніть увагу!

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Водночас, припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

Підстави проведення інспекційних відвідувань Дізнайтеся, які заходи нагляду проводить Держпраці 2018 року