Експлуатація та обслуговування посудин, що працюють під тиском

21 березня 2018
5124
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які нормативно-правові акти встановлюють вимоги до експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під тиском?

Відповідь

Посудинами, що працюють під тиском, називаються герметично закриті ємності, призначені для здійснення в них хімічних і теплових процесів, а також для зберігання та перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів та рідин. Вони належать до об’єктів з підвищеною небезпекою, тому при їх виготовленні та експлуатації необхідно дотримуватись вимог законодавства.

До 2012 року в Україні діяли Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94), затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.10.1994 № 104.  Проте без аргументованої мотивації зазначені Правила були скасовані наказом Міністерства надзчайних ситуацій України від 13.03.2012 № 577.

У зв’язку з цим, згідно з постановою Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545-ХII «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» у подальшому ці правовідносини  регулювались Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, які затверджені наказом Держгіртехнагляду СРСР від 27.11.1987. 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12. 2017 № 1022-р, яке частково набрало чинності з 1 березня 2018 року, визнано такими, що не застосовуються на території України, низку актів органів влади Союзу РСР з охорони праці. Пунктом 4 розпорядження Уряду встановлено, що Правила, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 27.11.1987 р., втрачають чинність на території України з 1 березня 2019 року.

Варто зазначити, що для виготовлення і експлуатації посудин, що працюють під тиском, встановлено певні вимоги. Зокрема, кожна посудина, яка поставляється, повинна мати паспорт встановленої форми та інструкцію по монтажу і безпечній експлуатації, безпосередньо на ній має бути прикріплена табличка з відповідним маркуванням.

Для управління роботою і забезпечення нормальних умов експлуатації, залежно від призначення, посудини повинні бути оснащені:

 • запірною або запірно-регулюючою арматурою;
 • приладами для вимірювання тиску (манометрами);
 • приладами для вимірювання температури (термометрами);
 • запобіжними пристроями від підвищення тиску вище допустимого значення (стоками клапанами);  
 • покажчиками рівня рідини (рівнемірами) та іншими засобами і пристроями.

Обслуговування таких посудин може бути доручено особам не молодше 18 років, котрі пройшли медичний огляд, навчання за відповідною програмою, атестовані та мають посвідчення на право їх обслуговування.

Зважаючи на те, що зазначені вище Правила застарілі та діють лише в частині, що не суперечить законодавству України, а також, що відсутність ґрунтовно опрацьованого нормативно-правового акта, який регулює правові відносини під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, може призвести до неможливості реалізації законодавства України про охорону праці, у жовтні 2017 року був оприлюднений розроблений Мінсоцполітики проект наказу «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 

Метою прийняття відповідного наказу є встановлення вимог охорони праці на робочих місцях у суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском.

Експлуатація та обслуговування посудин що працюють під тиском Дізнайтеся, Чому економити на охороні праці дорого

Проектом Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, зокрема, передбачено, що їх дія буде поширюватися на таке обладнання, як:

 • посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110 °С або іншої рідини з температурою, що перебільшує температуру кипіння при тиску 0,5 бар, без урахування гідростатичного тиску;
 • посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,5 бар;
 • балони, призначені для транспортування і збереження зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,5 бар;
 • цистерни та бочки для транспортування і збереження зріджених газів, тиск пари яких при температурі до 50 °С перевищує тиск понад 0,5 бар;
 • цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, в яких тиск вище 0,5 бар утворюється періодично для їх спорожнення;
 • барокамери та ін.

Скачати проект Правил

Експлуатація та обслуговування посудин, що працюють під тиском

Роботодавець зобов’язаний призначити наказом відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов перевірку знань з охорони праці у визначеному порядку.