Інженер з охорони праці змінив роботу. Чи дійсне його посвідчення?

12 вересня 2019
5458
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи залишається дійсним посвідчення інженера з охорони праці про пройдене навчання з питань охорони праці за попереднім місцем роботи при прийомі на нову роботу?

Відповідь

Нормативно-правові документи з охорони праці встановлюють відповідні вимоги до спеціалістів з охорони праці стосовно їх навчання та перевірки знань. Зокрема, п. 1.6. Типового положення про службу охорони праці, (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 № 255, передбачено, що навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки. Згідно з п.п. 3.13. та  3.14. глави 3 Типового положення особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Такі ж вимоги по проведенню навчання та перевірки знань з питань охорони праці встановлені у Типовому положенні про порядок проведення навчання (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 26.01.2005 № 15). Згідно з п. 3.16 цього Типового положення не допускаються до роботи працівники які, зокрема, не пройшли:

  • навчання;
  • інструктаж;
  • перевірку знань з питань охорони праці.

Обидва Типові положення не передбачають можливості залишити правомочними навчання та перевірку знань спеціаліста служби охорони праці, які він пройшов, працюючи на іншому підприємстві. Враховуючи специфіку роботи на новому підприємстві (можливе застосування інших, ніж на попередньому підприємстві, нормативно-правових актів з охорони праці), а також те, що спеціаліст служби охорони праці є членом комісії з перевірки знань з питань охорони праці конкретного суб’єкта господарювання, він повинен при зміні місця роботи знову пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці в установленому чинним законодавством порядку.

Водночас відповідно до п. 1.3.2 НПАОП «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» фахівці служб охорони праці зобов’язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати групу IV з електробезпеки.

За інформацією Держпраці у Чернігівській області