Проходження працівниками санітарного мінімуму

4 вересня 2015
1197
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно працівникам підприємств фармацевтичної промисловості здавати санітарний мінімум?

Відповідь

Стаття 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ встановлює, що дані про результати обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, заносяться до їх особистих медичних книжок та інших медичних документів і підлягають обліку у відповідних органах державної санітарно-епідеміологічної служби.

Згідно з п. 23 Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, співробітників підприємств фармацевтичної промисловості зараховують до цієї категорії працівників. Форма особистої медичної книжки затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.02.2013 № 150.

Відповідно до п. 23 Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я від 15.05.2014 № 327), періодичність обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, флюорографія) працівників адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії та іншого виробничого персоналу, становить один раз на рік.

Законодавством передбачено (ст.ст. 45, 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII), що працівники підприємств, установ, організацій, дії яких призвели до порушення санітарного законодавства, невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби, підлягають дисциплінарній та адміністративній відповідальності (в останньому випадку на посадових осіб накладається штраф від одного до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Стаття 46 Кодексу законів про працю України не місить вимоги щодо відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом у разі не проходження санітарного мінімуму, однак допускає відсторонення працівників у разі відмови або ухилення від обов’язкових:

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.ст. 42, 78, 80-83, 95, 167, 168, 170) не містять вимог щодо притягнення до адміністративної відповідальності (штрафу) працівників у разі не проходження санітарного мінімуму.