Призначення особи, відповідальної за електрогосподарство

30 березня 2021
1599144114
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Підприємство винаймає приміщення. Усі електрокомунікації обслуговують працівники орендодавця. Працівники ж підприємства не виконують робіт з використанням електроустановок. Чи потрібно підприємству затверджувати наказом відповідального за електрогосподарство?

Відповідь

Роботи з електростанціями, електрочастинами та іншим електричним устаткуванням та електроустановками регламентують Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Електробезпека: типові порушення норм охорони праці

Згідно з ними, призначення відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку  знань у встановленому порядку, є найпершим кроком для належного утримання, експлуатації та обслуговування електроустановок. 

Водночас у Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів зазначено, що вони поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої  належності і форм власності на засоби виробництва. Вимог нормативного документу також потрібно дотримуватися під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.