Заповнення звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів

9 жовтня 2017
1837
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як правильно заповнити звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів у Фонд соціального захисту інвалідів та яка відповідальність за його неподання і недотримання річного нормативу з працевлаштування інвалідів?

Відповідь

Кількість штатних працівників та кількість інвалідів

Підприємства (підприємці) із середньообліковою кількістю штатних працівників облікового складу в рік:

  • від 8 до 25 осіб повинні забезпечити 1 робоче місце для працевлаштування інваліда;
  • від 25 і більше осіб, то норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів збільшиться до 4%.

Відтак звітувати слід усім суб’єктам господарювання, де працює 8 і більше осіб, відповідно до п.1 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.07 № 70 (далі – Порядок № 70).

Калькулятор квоти інвалідів

Для полегшення розрахунку квоти інвалідів на підприємстві скористайтеся нашим калькулятором:

(користуйтеся смугою прокручування, щоб побачити вікна для вводу даних)

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Подавати (надсилати рекомендованим листом) звіт за формою № 10-ПІ «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів» (далі – Звіт) потрібно щороку до 1 березня наступного після звітного періоду. У самій формі Звіту написано «не пізніше 1 березня». Датою надходження Звіту вважають дату подання його роботодавцем до відділення Фонду. Якщо Звіт надсилають поштою – дата на поштовому штемпелі.

Зверніть увагу!

В електронному вигляді «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів» не подають.

Порядок заповнення Звіту

До рядка 01 записують середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу за звітний рік. При цьому, працевлаштованих інвалідів також включають для розрахунку цього показника.

В рядок 02 записують середньооблікову кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (тобто інвалідів, які працюють на підприємстві). Ці два показники визначають згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.05 № 286 (далі – Інструкція № 286). Слід мати на увазі:

  • зовнішніх сумісників та працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором, включаючи тих, хто усиновив дитину безпосередньо з пологового будинку, при обчисленні середньооблікової кількості не враховують (пп. 2.6.1 та 3.2.2 Інструкції № 286); 
  • штатних працівників, включно й інвалідів, які працюють на умовах неповного робочого часу (на 0,5, 0,25 ставки) до розрахунку включають як цілу одиницю.

У рядку 03 фіксують річний норматив із працевлаштування інвалідів для підприємства (підприємця). Роботодавці з кількістю працюючих від 8 до 25 осіб записують «1». А підприємства, де наприклад, 53 особи, множать інформацію з рядка 01 на 4%. Результат – 2,12 особи округляється до цілого та записується в рядок 03 цифра «2».

Далі порівнюють показник рядка 02 і 03, тобто фактичну кількість працевлаштованих інвалідів і норматив. Якщо значення рядка 03 більше рядка 02, то норму не виконано і необхідно самостійно обчислити й сплатити адміністративно-господарську санкцію.

Штрафні санкції

Штраф за невиконання нормативу з працевлаштування інвалідів за звітний рік потрібно перерахувати Фонду соціального захисту інвалідів до 15 квітня наступного за звітним.

Розмір стягнення залежить від кількості працюючих на підприємстві й становить для роботодавців із середньообліковою чисельністю штатних працівників:

Тобто для розрахунку штрафу потрібно знайти середньорічну заробітну плату (рядок 05). Для цього слід суму фонду оплати праці (яка фіксується в тисячах гривень у рядку 04 на підставі даних бухгалтерського обліку про нараховану заробітну плату працівників із рядка 01) поділити на значення рядка 01 і помножити на 1000 грн.

Якщо в рядку 01 вказано 15 осіб або більше, множать суму з рядка 05 на кількість не працевлаштованих інвалідів (рядок 03 «-» рядок 02) і вписують цю суму до рядка 06. Якщо середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за рік менше 15, до рядка 06 записують половину значення рядка 05.

Частиною 5 статті 19 Закону про захист інвалідів передбачено, що виконанням нормативу робочих місць вважають працевлаштування підприємством інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

Відповідальність за неподання Звіту

Відповідальність за неподання Звіту несе посадова особа, яка має право приймати та звільняти з роботи, або фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, – у розмірі 170-340 грн (від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) (ст. 188-1 КУпАП).

Починаючи з 15 квітня наступного після звітного періоду, усім хто не сплатив адміністративно-господарську санкцію, нараховують пеню на повну суму недоїмки за весь її строк у розмірі 120% облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати (ч. 2 ст. 20 Закону про захист інвалідів).

Скачати Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (Звіт за формою № 10-ПІ)

Звіт за формою № 10-ПІ

За матеріалами Управління Держпраці у Івано-Франківській області