Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку під час обідньої перерви

6 жовтня 2017
1345
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи зобов’язані працівники підприємства дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку під час обідньої перерви?

Відповідь

Статтею 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) визначено, що трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Правила внутрішнього трудового розпорядку – це локальний нормативний акт, обов’язковий для всіх підприємств, установ, організацій, який регламентує організаційно-правові аспекти трудових взаємовідносин роботодавця та працівників від дня укладання трудового договору до дня припинення трудових відносин в організаціях усіх форм власності.

Отже всі працівники, які уклали з організацією трудові договори, мають підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку (ст. 21 КЗпП).

В свою чергу, роботодавець:

  • зобов’язаний до початку роботи за укладеним трудовим договором ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 2 ч. 1 ст. 29 КЗпП);
  • має право звільнити працівника у разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення (п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Щодо часу відпочинку та харчування

Статтею 66 КЗпП передбачено надання працівникам перерви для відпочинку і харчування тривалістю не більше 2-ох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через 4 години після початку роботи. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Важливо!

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

За матеріалами Управління Держпраці у Львівській області