Продовження випробувального строку через відсутність обсягу робіт

25 вересня 2017
422
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна продовжити працівникові випробувальний строк у зв’язку з тим, що на підприємстві оголошено простій з організаційних причин (відсутність обсягу робіт)?

Відповідь

За статтею 26 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) під час укладання трудового договору випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, може бути обумовлене угодою сторін. Умова про випробування має бути відображена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

За статтею 27 КЗпП строк випробування під час прийняття на роботу, якщо іншого не встановлено законодавством України, не може перевищувати:

  • 3-ох місяців;
  • в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — 6-ти місяців.

Важливо!

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював незалежно від причини.

Відповідно до ст. 34 КЗпП простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, потрібних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У випадку простою працівники можуть бути переведені за їхньої згоди з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до 1-го місяця.

Зверніть увагу!

Якщо під час простою працівник не працював (не виконував трудових обов’язків за посадою), роботи за укладеним трудовим договором у період простою не зараховується до строку випробування.