Доплата та відпустка вчителів інформатики

19 вересня 2017
702
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яку доплату чи додаткову відпустку встановлюють вчителям інформатики, робота яких у комп’ютерних класах відноситься до переліку робіт і професій із несприятливими умовами праці?

Відповідь

Відповідно до додатку 9 Порядку додаткової оплати за несприятливі умови праці в установах і організаціях системи освіти та наказу МОН від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» доплати за несприятливі умови праці встановлюються виключно за результатами атестації робочих місць.

Атестація робочого місця за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 та відповідно до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою № 41 від 01.09.1992.

При проведенні атестації оцінюється вплив всіх шкідливих факторів на здоров’я працівників в процесі діяльності.

Відповідно до позиції 58 розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» підрозділу «Інші види виробництв» Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженого постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290, працівникам надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 4 календарних днів.

Додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу.

У розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менш як половину тривалості робочого дня.

При цьому не потрібно забувати, що загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.

Джерело: офіційний сайт  Управління Держпраці у Рівненській області