Мінімальний перелік інструкцій на підприємстві

3 травня 2021
14290
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи існує мінімальний перелік інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки тощо, які повинні бути на підприємстві?

Відповідь

Перелік інструкцій (відповідно до якого у подальшому й розробляють інструкції) складає служба охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга та інших фахівців), служби організації праці та заробітної плати. Власне цей перелік інструкцій і визначає їх оптимальну кількість для конкретного підприємства. 

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

Варто пам'ятати, що такий перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій, затверджуються роботодавцем і направляються в усі структурні підрозділи підприємства.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держпраці, Мінсоцполітики від 29.01.1998 № 9, не визначає обов'язкову кількість інструкцій, проте нормативний документ висуває низку вимог до їх оформлення та змісту. 

Зокрема, кожній інструкції присвоюються назва і скорочене позначення, а вимоги мають  викладатися відповідно до послідовності технологічного процесу. Також нормативний документ визначає, з яких розділів обов'язково мають складатися інструкції. 

Інструкції мають бути розроблені на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві, і затверджені роботодавцем.

Вони мають відповідати законодавству про охорону праці та містити лише ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких самими працівниками є обов’язковим.