Мета медико-соціальної експертизи

4 серпня 2017
665
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яка мета медико-соціальної експертизи?

Відповідь

Медико-соціальну експертизу (далі – МСЕК) проводять, щоб виявити ступінь і тривалість втрати працездатності. Її заключною метою є профілактика захворюваності та інвалідності.

Під час МСЕК лікарі комісії:

  • встановлюють діагноз та оцінюють стан професійної працездатності або інвалідності;
  • визначають причини втрати працездатності та заходи для запобігання інвалідності;
  • оцінюють стан працездатності при різних захворюваннях, травмах;
  • розробляють трудові рекомендації хворим та інвалідам;
  • регулярно спостерігають та контролюють стан працездатності інвалідів;
  • визначають ступінь втрати працездатності працівників, які захворіли або отримали травми на виробництві, та встановлюють залишкову працездатність;
  • впроваджують заходи профілактики зниження рівня інвалідності;
  • організовують і проводять реабілітаційні заходи;
  • визначають показання до різних видів соціальної допомоги.

Інколи МСЕК проводять тільки, щоб встановити інвалідність. А тимчасову непрацездатність встановлюють під час окремої експертизи.