Розрахунок квоти інвалідів

27 жовтня 2021
38784
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Квота інвалідів на підприємстві 2021: як швидко розрахувати норматив робочих місць для інвалідів та суму санкцій за невиконання цього нормативу?

Відповідь

Особа з інвалідністю — це особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності. Внаслідок цього держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Документом, що підтверджує інвалідність, є висновок медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності. У ньому визначено види робіт, рекомендовані чи заборонені конкретному працівнику. 

Онлайн-калькулятор квоти інвалідів

Квота інвалідів на підприємстві 2021. Нормативне регулювання

Згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі — Закон № 875-XII) держава гарантує особам з інвалідністю рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства та створює для них потрібні умови, які дають змогу вести повноцінний спосіб життя згідно з їх індивідуальними здібностями та інтересами.

Працевлаштування інвалідів — обов’язок роботодавців, передбачений ст. 12 Закону «Про охорону праці» (далі — Закон № 2694). Це стосується всіх підприємств, установ та організацій та фізичних осіб-підприємців, якщо  у них працює 8 чи більше штатних працівників. Підприємства, які використовують працю осіб з інвалідністю, зобов’язані створювати для працівників інвалідів умови праці з урахуванням рекомендацій МСЕК, індивідуальних програм реабілітації та вживати заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

Під час перевірки підприємств інспектори Держпраці перевіряють, чи на підприємстві дотримуються законодавства щодо осіб з інвалідністю.

Дізнайтеся, як розрахувати квоту інвалідів, щоб уникнути штрафів.

Розрахунок квоти інвалідів

Для підприємств, установ, організацій, ФОП, які використовують найману працю, встановлено обов’язковий норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі:

  • 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;
  • якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Якщо середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, то необхідно щороку сплачувати до Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції відповідно до статті 20 Закону України від 21.03.1991 № 875-XII.

Виконанням нормативу робочих місць для інвалідів у кількості, визначеній законодавством, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичною особою, яка використовує найману працю, осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним.

Перевірте стан охорони праці на підприємствічи все гаразд з вашими документами?

Для того, щоб розрахувати квоту осіб з інвалідністю для свого підприємства та суму санкцій за невиконання цього нормативу, скористайтеся онлайн-калькулятором. Вам потрібно ввести таку інформацію:

  • середньооблікову кількість штатних працівників;
  • середньооблікову кількість працівників, яким встановлена інвалідність;
  • річний фонд оплати праці штатних працівників.

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Зверніть увагу, ч. 3 ст. 18, ч. 7 і ст. 19 Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» передбачена необхідність звітувати про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

Звітувати про зайнятість і працевлаштування інвалідів мають підприємства, установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників — громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів подається відділенню Фонду соціального захисту інвалідів за місцезнаходженням підприємства не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.

З інвалідністю — за комп’ютер: чи проводити атестацію робочого місця