Склад комісії з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

16 березня 2021
1285
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Менеджер зі збуту та комірник складу підприємства пройшли спеціальне навчання з пожежного мінімуму, електробезпеки (4 група допуску) та загальних правил охорони праці. Чи можуть вони входити до складу комісії з перевірки знань з охорони праці, а також підписувати інструкції з пожежної безпеки та охорони праці, оскільки у штаті підприємства відсутній юрист?

Відповідь

Як створити комісію з питань охорони праці на підприємстві

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону праці» (№ 2694-XII), комісія з питань охорони праці може створюватися на підприємстві за рішенням трудового колективу з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. При цьому рішення комісії мають рекомендаційний характер.

Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки, а також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади. Водночас затверджене Міністерством юстиції типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства зазначає, що рішення про доцільність створення цього консультативно-дорадчого органу, його кількісний та персональний склад приймається трудовим колективом на загальних зборах (конференції) за поданням роботодавця і професійної спілки.

Положення  про  комісію  з  питань охорони праці підприємства розробляється за участі  представників кожної  сторони і затверджується ухвалою  загальних зборів (конференції) трудового колективу. 

Зауважимо, відповідно до законодавства, саме роботодавець має потурбуватися про розробку та затвердження  інструкцій, положень та інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях із дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Так само на роботодавця покладено функцію створення відповідних служб і призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці.