Вентиляція на автопідприємстві

21 липня 2017
89
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які є вимоги охорони праці до вентиляції на автопідприємстві?

Відповідь

Вимоги охорони праці до опалення та вентиляції на підприємствах автомобільного транспорту викладені у главі 8 розділу ІІІ Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964 (далі – Правила).

Зверніть увагу!

Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень повинна відповідати вимогам чинного законодавства та не повинна бути більшою за граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що наведена у додатку 2 до Правил.

Для забезпечення необхідних умов праці та повітряного середовища приміщення ( а також зберігання, техобслуговування та ремонту транспортних засобів) обладнуються загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією з механічним приводом з урахуванням:

 • режиму роботи підприємства;
 • марок авто, що експлуатуються;
 • кількості шкідливих речовин, що виділяються.

Вентиляція у приміщеннях з різним призначенням повинна бути:

 • у місцях зберігання транспортних засобів (далі – ТЗ) видалення повітря слід передбачати із верхньої і нижньої зон порівну, а подача припливного повітря повинна відбуватись вздовж проїздів.
 • у місцях техобслуговування та ремонту ТЗ видалення повітря системами загальнообмінної вентиляції слід передбачати із верхньої і нижньої зон порівно з урахуванням витяжки із оглядових канав, а подачу припливного повітря — розсіяно в робочу зону і оглядові канави, а також у приямки траншей і тунелі оглядових канав;
 • у місцях виконання вулканізаційних, зварних, фарбувальних, оббивальних та деревообробних робіт подачу припливного повітря слід передбачати із верхньої зони струменем, направленим зверху вниз, а видалення повітря — із нижньої зони.

Заборонено!

Системи витяжної вентиляції в приміщеннях дільниць фарбування, зарядки акумуляторних батарей, ремонту паливної апаратури об’єднувати між собою та із системами витяжної вентиляції інших приміщень.

Облаштування вентиляції також вимагає:

 • для вилучення шкідливих викидів безпосередньо від місць їх виникнення необхідно в приміщеннях улаштовувати місцеві відсмоктувачі;
 • дільниці (робочі місця) для безкамерного фарбування ТЗ повинні бути обладнані пристроями (гідрофільтрами) для уловлювання аерозолів фарби;
 • приміщення для ацетиленового генератора повинно мати механічну припливну вентиляцію у вибухозахисному виконанні і природну витяжну вентиляцію. У приміщеннях для ацетиленового генератора потужністю до 20 м3/год газоподібного ацетилену допускається улаштування природної припливно-витяжної вентиляції;
 • повітря, яке містить горючий пил або горючі відходи, повинно фільтруватися до надходження його до витяжної вентиляції;
 • аварійна вентиляція повинна забезпечувати кратність повітрообміну не нижче загальнообмінної вентиляції;
 • приміщення для зберігання і техобслуговування ТЗ, в яких можливе швидке підвищення концентрації шкідливих речовин у повітрі, повинно обладнуватися системою автоматичного контролю за станом повітряного середовища;
 • вентиляційні установки, за винятком віконних та дахових вентиляторів, повинні розташовуватися в окремих приміщеннях.

Заборонено працювати у приміщеннях:

 • де виділяються шкідливі речовини, при несправній або невключеній вентиляції;
 • де виділяються пари, гази або може мати місце різке збільшення концентрації шкідливих і вибухонебезпечних речовин, газу внаслідок рециркуляції повітря.

При зміні технологічних процесів, а також при перестановці виробничого обладнання, що забруднює повітря, вентиляційні установки повинні бути приведені у відповідність з новими умовами.

Викиди в атмосферу із систем вентиляції слід розміщувати на відстані від приймальних пристроїв для зовнішнього повітря не менше 10 м по горизонталі або 6 м по вертикалі при горизонтальній відстані менше 10 м; при цьому викиди із систем місцевих відсмоктувачів слід розміщувати на висоті не менше 2 м над найвищою точкою покрівлі, для систем аварійної вентиляції — на висоті не менше 3 м від рівня землі.

Розміщення приймальних пристроїв:

 • приймальні пристрої припливної вентиляції повинні розташовуватися на відстані не менше 12 м від воріт з кількістю виїздів і в’їздів більше 10 автомобілів на годину;
 • при кількості виїздів і в’їздів менше 10 автомобілів за годину приймальні пристрої припливних вентиляційних систем можуть розташовуватися на відстані не менше 3 м від воріт.