Прийом на роботу та навчання інженера з охорони праці

10 листопада 2016
1921
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Згідно Типового положення, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255, службу охорони праці створюють на підприємствах, де працює 50 і більше осіб. На підприємствах, у штаті яких менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку. Якщо на підприємстві працює менше 20 осіб, для виконання функцій служби охорони праці дозволено залучати на договірних засадах спеціалістів з інших підприємств, які мають виробничий стаж роботи не менше 3-х років і пройшли навчання з охорони праці.

Відповідно до пункту 1.6 Положення № 255, працівники служби охорони праці мають проходити навчання і перевірку знань під час прийняття на роботу та періодично раз на 3 роки.

Отже, допуск до виконання обов’язків інженера з охорони праці можливий лише після проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

На підприємстві, штат якого складають 5 осіб, інженером з охорони праці за договором може бути стороння особа (у тому числі й пенсіонер), який пройшов навчання з охорони праці та має виробничий стаж роботи не менше 3-х років.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, не передбачає форми договору (це може бути трудовий договір та цивільно-правовий договір). Чинне законодавство не забороняє укладати цивільно-правовий договір з керівником служби охорони праці, проте в такому разі на працівника не буде поширюватися Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII. Такий керівник служби охорони праці буде фактично виконувати функції незалежного аудитора та не матиме жодних соціальних гарантій, та як стороння особа повинен виконувати контролюючі функції тільки через керівника підприємства, з яким був укладений договір.