Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» інструкції з охорони праці

13 липня 2017
2616
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яка інформація повинна міститися в розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» інструкції з охорони праці?

Відповідь

Перевірте свої знання з охорони праці

Відповідно до вимог пункту 2.9 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» має містити такі дані:

  • інформацію про характерні ознаки можливих аварійних ситуацій, специфіку причин виникнення аварій (вибухів, пожеж тощо);
  • відомості про засоби та заходи, які сприяють на запобіганню можливим аваріям;
  • порядок дій, особисті обов’язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії відповідно до плану її ліквідації, в тому числі у випадку її виникнення під час передачі-приймання зміни при безперервній роботі;
  • порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;
  • інформацію про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;
  • порядок дій щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії.

Розміщення інструкцій

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» інструкції з охорони праці
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях