Розділ «Вимоги безпеки під час роботи» інструкції з охорони праці

13 липня 2017
3754
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яка інформація повинна міститися в розділі «Вимоги безпеки під час роботи» інструкції з охорони праці?

Відповідь

Відповідь на це питання міститься у пункті 2.7 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9.

Розділ «Вимоги безпеки під час роботи» має висвітлювати наступну інформацію:

 • дані щодо безпечної організації праці, про засоби та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про заборонені до застосування методи та прийоми праці;
 • правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що несуть небезпеку для працівників;
 • правила безпечної експлуатації внутрішньоцехових транспортних і вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари;
 • вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу;
 • рекомендації щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;
 • потенційні види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та технологічного регламенту і варіанти їх усунення;
 • вимоги щодо застосування засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
 • умови припинення роботи (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);
 • вимоги щодо забезпечення пожежної та вибухобезпеки.

Також даний розділ повинен містити інформацію щодо порядку повідомлення роботодавця про:

 • нещасні випадки чи раптові захворювання;
 • факти порушення технологічного процесу;
 • виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту;
 • інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров’ю працівників.