Заповнення графи «Перелік основних НПАОП, за якими проводилася перевірка знань» форми Протоколу засідання комісії

10 листопада 2016
1955
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Працівники мають проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці щодо тих робіт, які входять до їх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві. Це передбачено Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, що затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

У Типовому положенні не роз’яснено порядок заповнення графи «Перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці, за якими проводилася перевірка знань» форми Протоколу, тобто не встановлено обов’язковості визначення окремих розділів НПАОП, але й не заборонено їх зазначати. Оскільки перелік нормативно-правових актів з охорони праці, за якими проводиться перевірка знань, може бути великий, то у цій графі після основних НПАОП може бути зазначено, наприклад: «та інші НПАОП згідно з Програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб». Програму навчання з питань охорони праці посадових осіб розробляють на підставі типової з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників, тобто вона містить перелік конкретних розділів НПАОП (у такому разі до Протоколу слід додавати цю Програму).