Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» інструкції з охорони праці

12 липня 2017
4110
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яка інформація повинна міститися в розділі «Вимоги безпеки перед початком роботи» інструкції з охорони праці?

Відповідь

Вимоги до змісту розділу «Вимоги безпеки перед початком роботи» інструкції з охорони праці визначені пунктом 2.6 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9.

Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» має містити:

  • порядок приймання зміни у разі безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму роботи виробничого обладнання або технологічного процесу;
  • порядок підготовки робочого місця та ЗІЗ;
  • порядок перевірки справної роботи обладнання, інструменту, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;
  • порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів та речовин (сировини, заготовок, напівфабрикатів);
  • порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.