Розділ «Загальні положення» інструкції з охорони праці

12 липня 2017
3615
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яка інформація повинна міститися в розділі «Загальні положення» інструкції з охорони праці?

Відповідь

Вимоги до змісту розділу «Загальні положення» інструкції з охорони праці визначені пунктом 2.5 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9.

Відповідно до цих вимог розділ «Загальні положення» має містити наступну інформацію:

1. Відомості про сферу застосування інструкції.

2. Загальні відомості про об’єкт розробки:

  • визначення робочого місця працівника даної професії (виду робіт) в залежності від тривалості його перебування на ньому протягом робочої часу (постійне чи непостійне);
  • коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що застосовується.

3. Умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання відповідного виду робіт:

4. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці для даного виду робіт або професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці і технологічних процесів та про коло трудових обов’язків працівників даної професії (що виконують даний вид робіт).

5. Характеристику небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт) та особливості їх впливу на працівника.

6. Перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, що належать до видачі працівникам даної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на них.

7. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник під час виконання роботи.