Коли проводиться позаплановий інструктаж

1 квітня 2021
11588
Середній бал: 5 із 5

Запитання

В яких випадках проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці?

Відповідь

Порядок проведення позапланового інструктажу встановлено пунктом 6.6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Як проводити позаплановий інструктаж

Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, не допускаються до роботи.

Відповідно до вимог Типового положення, позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці в таких ситуаціях:

  • при введенні в дію нових або переглянутих НПАОП, а також при внесенні змін та доповнень до них;
  • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці на виробництві;
  • при порушеннях працівниками вимог НПАОП, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
  • при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт — понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами проводиться під час проведення трудового і профнавчання при порушеннях ними вимог НПАОП, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Позаплановий (як і первинний, повторний та цільовий) інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Інструктаж завершується перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

Зверніть увагу!

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

До журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці вносять запис про проведення інструктажу та допуск до роботи.