Призначені органи оцінки відповідності машин

4 липня 2017
64
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яким мінімальним критеріям повинні відповідати призначені органи з оцінки відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин?

Відповідь

Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 (далі – Технічний регламент), визначає мінімальні критерії, яким повинні відповідати призначені органи з оцінки відповідності.

Загальні вимоги

Призначений орган з оцінки відповідності (далі – Призначений орган), його керівник і персонал, відповідальні за випробування під час проведення перевірок, не повинні бути (або уповноваженим представником будь-якої з цих сторін):

 • розробником;
 • виробником;
 • постачальником;
 • встановлювачем машин, які вони перевіряють.

Призначені органи оцінки відповідності машин Читайте та скачуйте бланк: Нова форма звіту 1-ПВ (умови праці)

Вони не повинні залучатися безпосередньо або як уповноважені представники до:

 • розроблення;
 • виготовлення;
 • реалізації;
 • технічного обслуговування таких машин.

Однак це не має виключати можливості обміну технічною інформацією між виробником і призначеним органом.

Зверніть увагу!

Призначений орган та його персонал повинні проводити випробування під час проведення перевірок добросовісно та технічно компетентно, а також бути вільними від будь-якого тиску та заохочень (хабарів).

Вимоги до технічного забезпечення та персоналу

Призначений орган стосовно кожного типу машин, щодо якого він призначений, повинен мати у своєму розпорядженні персонал з технічними знаннями та достатнім і відповідним досвідом виконання оцінки відповідності.

Призначений орган повинен:

 • мати засоби, необхідні для виконання належним чином технічних і адміністративних завдань, пов’язаних з проведенням перевірок;
 • мати доступ до обладнання, необхідного для проведення особливих перевірок.

Персонал, відповідальний за проведення перевірок, повинен мати:

 • відповідну технічну та профпідготовку;
 • задовільні знання вимог щодо випробувань, які вони проводять, та належний досвід проведення подібних випробувань;
 • вміння складати сертифікати, звіти та протоколи, необхідні для засвідчення достовірності проведених випробувань.

Інші вимоги до призначеного органу з оцінки відповідності

Повинна бути гарантована неупередженість персоналу, що проводить перевірки. Винагорода цього персоналу не може залежати від кількості проведених випробувань або результатів таких випробувань.

Призначений орган повинен мати договір страхування цивільно-правової відповідальності.

Персонал призначеного органу зобов’язаний зберігати професійну таємницю щодо всієї інформації, одержаної під час виконання відповідних завдань.

Призначені органи повинні брати участь у координації діяльності з оцінки відповідності з іншими призначеними органами. Вони повинні також самостійно брати участь або мати представників у технічних комітетах стандартизації, або забезпечувати свою інформованість про стан відповідних стандартів.